Welkom bij ITSync

DE WEG NAAR SUCCES!

Vacatures

Welkom bij ITSync

DE WEG NAAR SUCCES!

Vacatures

Snel zoeken

Achtergrond en werkwijze

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

Na jarenlange ervaring binnen de ICT bemiddeling, heeft Ben Ernsting zijn sporen ruimschoots verdiend. In 2011 heeft Ben ITSync opgericht. Inmiddels heeft hij een team van ervaren mensen om zich heen verzameld, die allemaal dezelfde normen, waarden en werkwijze hanteren. ITSync is hiermee uitgegroeid tot een volwaardige speler in de markt.

ITSync is opgericht onder het credo ‘wij weten het beter’. Een beetje eigenwijs zijn we namelijk wel. Wanneer consultants veranderen in nummers en het alleen nog maar draait om hoge marges behalen, dan zijn wij van mening dat je als organisatie uit het oog hebt verloren waar het allemaal echt om draait; persoonlijke aandacht. Wij gaan niet voor de quick wins. Wij gaan voor duurzame relaties en zijn dan ook trots op de langdurige partnerships die wij hebben met onze klanten/ZZP’ers/consultants.

Als groeiende onderneming heeft ITSync geruime ervaring in het vinden en contracteren van IT consultants. Van generieke projectleiders tot zeer technische specialisten, ITSync is in staat om snel de juiste kandidaat te vinden. Zelfs als we daarvoor soms de grens over moeten.

Hier hebben we hard voor moeten werken; kennis van de IT, een netwerk in specialisten in zowel binnen- als buitenland en veel investeren in relatiebeheer, waarbij we onze klanten door en door hebben leren kennen. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de werkcultuur, benodigde kennis en ervaringen, maar bovenal de huidige ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers en kunnen wij onze consultants voorzien van een optimale voorbereiding voor de intake.

Hoe wij zorgen voor een succesvolle inzet?

  • Wij investeren veel in relatie- en accountmanagement bij onze klanten;
  • Indien wenselijk zorgen wij voor een directe betrokkenheid bij de intakegesprekken van consultants, altijd voorafgegaan door een pre-intake;
  • Met zowel klant als ingezette consultant evalueren wij met regelmaat de samenwerking met ITSync;
  • Evenals wij met regelmaat het functioneren van de ingezette consultant evalueren.

ITSync staat voor een open, eerlijke en transparante manier van zaken doen.

Privacystatement ITSync bv

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. ITSync BV is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.   wie zijn we ITSync is gevestigd te Naarden, Zwarteweg 10, 1412 GD en is samen met haar groepsmaatschappijen die onder dezelfde naam actief zijn (hierna tezamen: ITSync) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). In overeenstemming met de WBP heeft ITSync haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. technische informatie en cookies Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. ITSync maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring. wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om 1.    u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert) 2.    u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in) 3.    uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc. 4.    een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren 5.    onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen 6.    een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen 7.    ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. Voor meer informatie zie: PES Protocol.  8.    voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen 9.    voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole 10.    kwaliteitsdoeleinden zoals certificering 11.    subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen 12.    als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, abeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. welke persoonsgegevens verzamelen wij van u We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving: •    NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens •    geboortegegevens, leeftijd, geslacht •    curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring •    gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan •    gegevens over beschikbaarheid en verlof •    andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften •    pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis Op het moment dat u voor ITSync kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: •    nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning •    overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie •    daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening. Meer hierover kunt u lezen in ons Privacy protocol persoonsgegevens pre-employment screening. ITSync legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.    met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen ITSync kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ITSync entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ITSync heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.   hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. kandidaten (indien u (nog) niet voor ITSync heeft gewerkt) Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor ITSync heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via Mijn ITSync. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ITSync. Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor ITSync onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd. indien u voor ITSync werkt/heeft gewerkt Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor ITSync. Meer informatie daarover vindt u in de Gebruikersvoorwaarden Mijn ITSync voor werknemers. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven in Mijn ITSync. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ITSync. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor ITSync onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) ITSync verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: •    namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. ITSync kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere ITSync entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin ITSync hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. ITSync heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Indien u uw eigen account (Mijn ITSync) heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij ITSync. voor overige relaties: U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij ITSync. beveiliging ITSync doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is ITSync met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ITSync, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via juridischezaken@nITSync.nl of ITSync t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Zwarteweg 10, 1412 GD, Naarden. U kunt onze afdeling Juridische Zaken ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 085-0403270. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden. wijzigingen ITSync kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van ITSync.  Deze versie is opgesteld in April 2016.

ITSync gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.